วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม ประกวดวงดนตรีพื้นบ้านอีสาน ในงานไหลเรือไฟนครพนม 2554




นักเรียนโรงเรียนวังกระแสวิทยาคม
ตำบลบ้านผึ้ง  อำเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม


















ชาววังกระแสวิทยาคม  ก่อนขึ้นเวที



แอคชั่นของชาวโรงเรียนวังกระแสวิทยาคม


สวย มั๊ย ฮะ








เตรียมตัวก่อนขึ้นการแสดงบนเวที




ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก  ก่อนจะทำการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านอีสาน








ชาววังกระแสวิทยาคม  ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก








การแสดงของ วงโปงลางโรงเรียนบ้านวังกระแส
ในการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านอีสาน  ในงานประเพณีไหลเรือไฟนครพนม  2554
ในคืน  วันที่  8  ตุลาคม  2554



การแสดงของ  วงโปงลาง โรงเรียนบ้านวังกระแส    ตอนที่  1
ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม



การแสดงของ  วงโปงลาง โรงเรียนบ้านวังกระแส    ตอนที่  2



การแสดงของ  วงโปงลาง โรงเรียนบ้านวังกระแส    ตอนที่  3



การแสดงของ  วงโปงลาง โรงเรียนบ้านวังกระแส    ตอนที่  4



































โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม
ตำบลบ้านผึ้ง  อำเภอเมืองนครพนม   จังหวัดนครพนม




1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ27 มกราคม 2555 21:47

    โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม สุดยอดไม่เสียแรงที่เรียนอยู่

    ตอบลบ