วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม ประกวดวงดนตรีพื้นบ้านอีสาน ในงานไหลเรือไฟนครพนม 2554
นักเรียนโรงเรียนวังกระแสวิทยาคม
ตำบลบ้านผึ้ง  อำเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม


ชาววังกระแสวิทยาคม  ก่อนขึ้นเวทีแอคชั่นของชาวโรงเรียนวังกระแสวิทยาคม


สวย มั๊ย ฮะ
เตรียมตัวก่อนขึ้นการแสดงบนเวที
ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก  ก่อนจะทำการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านอีสาน
ชาววังกระแสวิทยาคม  ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
การแสดงของ วงโปงลางโรงเรียนบ้านวังกระแส
ในการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านอีสาน  ในงานประเพณีไหลเรือไฟนครพนม  2554
ในคืน  วันที่  8  ตุลาคม  2554การแสดงของ  วงโปงลาง โรงเรียนบ้านวังกระแส    ตอนที่  1
ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนมการแสดงของ  วงโปงลาง โรงเรียนบ้านวังกระแส    ตอนที่  2การแสดงของ  วงโปงลาง โรงเรียนบ้านวังกระแส    ตอนที่  3การแสดงของ  วงโปงลาง โรงเรียนบ้านวังกระแส    ตอนที่  4โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม
ตำบลบ้านผึ้ง  อำเภอเมืองนครพนม   จังหวัดนครพนม
1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ27 มกราคม 2555 21:47

    โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม สุดยอดไม่เสียแรงที่เรียนอยู่

    ตอบลบ